Головний спеціаліст

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Фармація»

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Здійснення державного ринкового нагляду в сфері медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro, активних медичних виробів, які імплантують, та вжиття відповідних заходів при встановленні порушень вимог законодавства.

Здійснення системного та адміністрування робочого місця внутрішнього користувача національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик (ІТС НРН та СОВС), які функціонують у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області та внесення інформації до них.

Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів, в т.ч., тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, отруйні та сильнодіючі засоби, медичних імунобіологічних препаратів на всіх етапах обігу. Підготовка документів щодо усунення виявлених порушень законодавства.

Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Підготовка документів щодо усунення виявлених порушень законодавства.

Внесення інформації про перевірки до Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Здійснення в установленому порядку відбору зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного контролю якості.

Складання протоколів про виявлення адміністративних правопорушень, участь в межах своїх повноважень у розгляді справ про адміністративні правопорушення з подальшим застосуванням адміністративних стягнень.

Здійснення перевірок наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної/оптової торгівлі лікарськими засобами.

Участь у підготовці звітів та інформаційно-аналітичних документів до Держлікслужби.

Виконання наказів (розпоряджень) та доручень керівника та заступника державного органу.

Забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом. Здійснення інших повноважень в межах своєї компетенції, з метою виконання завдань, покладених на Сектор, відповідно до законодавства.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 5500 грн.;

- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-09-15

tttttttt