Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організації правової роботи

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, галузь знань «Право». Досвіду роботи не потребує. Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

Вимоги до компетентності: якісне виконання поставлених завдань, відповідальність, цифрова грамотність, комунікація та взаємодія. Знання законодавства у сфері.

 

Посадові обов'язки

Здійснювати інформаційно-довідкову роботу із законодавства та оперативне доведення до структурних підрозділів та працівників Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (далі – Головне управління) інформації про зміни у законодавчих та інших нормативно - правових актах і про нові акти законодавства, рекомендації органів юстиції, роз’яснення, листи та постанови пленуму Верховного Суду, касаційного господарського, адміністративного, цивільного та кримінального судів у складі Верховного Суду, а також, в межах наданих повноважень, забезпечити виконання Положення про юридичне управління Головного управління.

Забезпечувати наповнення першої черги підсистеми “Правова робота” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС) інформацією.

Забезпечувати взаємодії з судами, правоохоронними органами, органами державної виконавчої служби та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування.

Представляти (захищати) інтереси Головного управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються (зачіпають) інтереси Пенсійного фонду.

Забезпечувати ведення електронного документообігу в юридичному управлінні Головного управління.

В межах своїх повноважень розглядати та брати участь у розгляді звернень підприємств, установ, організацій та громадян з питань, віднесених до компетенції Головного управління.

Здійснювати моніторинг стану розгляду в судах справ за участю Головного управління, невідкладне повідомлення відповідних структурних підрозділів про набрання законної сили судовими рішеннями про покладення зобов’язання або стягнення коштів з Головного управління, надання правової допомоги щодо повного фактичного виконання судових рішень, які набрали законної сили.

Забезпечувати організацію і ведення позовної роботи у відповідності із процесуальним законодавством, ведення обліку виконавчих проваджень та надходження коштів за виконавчими документами, щодо стягнення коштів на користь органу Пенсійного фонду.

Забезпечувати формування, аналіз та узагальнення встановлених інформацій з питань правової роботи Головного управління за місяць, квартал, рік та в установлені строки направляти до Пенсійного фонду України.

За дорученням керівництва юридичного управління виконувати інші обов’язки направлені на забезпечення виконання Положення про юридичне управління окрім тих, що є виключною компетенцією керівництва юридичного управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 51 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-09-16