Головний спеціаліст сектору програмного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра; без досвіду роботи; вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Здійснення системного адміністрування серверу та автоматизованих робочих місць працівників управління.

Забезпечення введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в управлінні.

Проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення в управлінні.

Здійснення:

- діагностики, обслуговування та моніторингу працездатності комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі;

- моніторингу дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі;

- збереження інформації, резервне копіювання та архівація даних в інформаційній системі;

- проведення поточних ремонтів комп’ютерної техніки та забезпечення друкуючих пристроїв витратними матеріалами.

Надання права та здійснення контролю за доступом користувачів до ресурсів інформаційних систем засобами операційних систем, спеціального програмного забезпечення та ведення обліку паролів доступу до комп’ютерної техніки, проведення їх зміни до ресурсів у випадку компрометації та зміні посадових осіб.

Забезпечення підтримки цілісності та безпеки електронної інформаційної бази даних.

Надання практичної та методологічної допомоги працівникам з питань роботи та використання програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання шляхом проведення поточного навчання та інструктажу щодо вимог порядку використання комп’ютерних програм та техніки (користування ПК, змін у нормативно-довідковій документації, використання в роботі доопрацьованих версій програмного забезпечення) та під час прийняття працівників на роботу.

Забезпечення програмно-технічного супроводу відео нарад, он-лайн навчань в управлінні.

Виконання інших завдань і доручень завідувача сектору.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року

№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-01