головний спеціаліст відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації

Кваліфікаційні вимоги

Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

 

 

Посадові обов'язки

•t Здійснення контролю за діяльністю користувачів водних біоресурсів, опрацювання, наданих ними документів, звітів.

•tнадання адміністративних послуг, передбачених законодавством та затверджених наказами Держрибагентства;

•tЗдійснення державного нагляду (контролю) у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

•tЗдійснення державного нагляду (контролю) за технічним станом рибозахисного обладнання встановленого на водозабірних спорудах;

•tВедення моніторингу внутрішнього ринку рибної продукції;

•tЗбір та узагальнення, наданої суб’єктами аквакультури, звітної інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури, контроль за діяльністю суб’єктів аквакультури під час розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів;

•tПриймання участі у розслідуванні фактів загибелі водних біоресурсів;

•tПроведення спостереження за гідрологічним та температурним режимом рибогосподарських водних об’єктів;

•tНадання за належністю необхідної інформації та звітності;

•tНадання за належністю інформації та відповідей на листи та запити;

•tМеліорація:

•tБере участь у розробленні та виконанні державних та регіональних цільових програм, що стосуються розвитку рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства та державних цільових програм з питань меліорації земель;

•tЗдійснює контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів;

•tОрганізовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері меліорації земель;

•tРозробляє довгострокові прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку гідротехнічної меліорації земель та використання меліоративних угідь.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до ст.52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови КМУ від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-09-20