Головний спеціаліст з питань персоналу відділу по роботі з персоналом та юридичного забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра; без досвіду роботи; вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників управління.

Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в управлінні.

Забезпечення:

- координації та супроводу процесу моніторингу виконання завдань, ключових показників результативності державними службовцями;

- організації проведення оцінювання службової діяльності державних службовців управління;

- складення разом із державним службовцем індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.

Узагальнення потреби у професійному навчанні державних службовців, планування їх професійного навчання та підвищення кваліфікації, ведення обліку відомостей про його проходження. Організація роботи щодо стажування державних службовців та молоді та внесення відповідних пропозицій керівнику.

Забезпечення проведення:

- спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад категорії «Б» управлінні та підготовка довідки про її результати;

- перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та підготовка довідки про її результати.

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Підготовка документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку.

Підготовка у межах компетенції документів щодо призначення пенсій персоналу управління.

Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Виконання інших завдань за дорученням заступника начальника управління-начальника відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-09-20