Секретар судового засідання відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних справ Житомирського апеляційного суду

Кваліфікаційні вимоги

Освіта -вища, з освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Право»

Досвід роботи -tне потребує

Володіння державною мовою -tвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1tВідповідальністьt-усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-tусвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-tздатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

2tЦифрова грамотністьt- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу;

- вміння працювати з технічними засобами для фіксування судового процесу (судового засідання).

3tЕфективність координації з іншими t - здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів.

Професійні знання

1tЗнання законодавстваtЗнання:

-tКонституції України;

-tЗакону України «Про державну службу»;

-tЗакону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

2tЗнання законодавства у сферіtЗнання:

-tЦивільний процесуальний кодекс України;

-tЗакону України «Про судоустрій і статус суддів»;

- Інструкція з діловодства в місцевих та апеляційних судах України;

-tІнструкція про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання);

-tІнструкція про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених в режимі відеоконференцзв’язку під час судового засідання (кримінального провадження).

 

Посадові обов'язки

Забезпечення фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами, ведення протоколу судового засідання.

Здійснення судових викликів та повідомлень по справах, які знаходяться у провадженні судді; контроль за поверненням до суду розписок про вручення судових повісток про виклик у суд; підшивка до справ розписок осіб, які одержали судові повістки, та судових повісток про виклик до суду, які повернулися у зв’язку з неврученням їх адресату; у випадку, коли надіслані повістки залишилися неврученими, з’ясування причин невручення.

Перевірка наявності осіб, яких викликано до суду, інформування про це головуючого судді; інформування судді про неодержання адресатом відправлених процесуальних документів.

Формування текстів судових повісток засобами Д-3 у вигляді СМС – повідомлень та направлення учасникам процесу; на вимогу викликаних осіб до суду відмічає час явки та час залишення суду, завіряє цей запис своїм підписом та відбитком відповідного штампа суду, посвідчує листи – відрядження.

Якщо розгляд справи відкладено з призначенням на інший день, то викликаним і присутнім у судовому засіданні особам вручає відповідні повістки про виклик до суду, відбирає розписки про вручення судових повісток або оголошує про це з роз’ясненням наслідків неявки під підпис на окремому аркуші. Розписки про вручення судових повісток або вищевказаний окремий аркуш підшиває до матеріалів справи; про відкладення розгляду справи та про день і час, на який перенесено розгляд справи, робить відмітку в журналі обліку розгляду судових справ і матеріалів суддею; особам, які не були присутніми в судовому засіданні, але участь яких суд визнав необхідною, надсилає повістки про виклик їх до суду не пізніше наступного робочого дня; після розгляду справи або відкладення її на інший час вносить відомості у обліково - статистичну картку документообігу Д-3.

Після кожного судового засідання надає інформацію про результати розгляду справи для внесення відповідних даних в обліково- статистичну картку та ведення відповідного обліку справ, призначених до розгляду.

Забезпечення проведення судового засідання в режимі відео конференції; здійснення оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні під час розгляду справи; оформлення матеріалів судових справ і здійснення передачі справ до канцелярії суду згідно журналу обліку розгляду судових справ і матеріалів суддею.

За дорученням судді, начальника відділу здійснення ознайомлення учасників судового процесу з матеріалами справи, підготовки запитів, листів тощо по справі.

Надсилання копій процесуальних документів в електронному вигляді учасникам судового процесу через систему обміну електронними документами між судом та учасником процесу.

Забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадянам похилого віку та інших мало мобільних груп населення до об’єктів інфраструктури суду та надання інформації та консультативної допомоги з питань, що стосуються організації розгляду справ, або інших питань, що знаходяться в межах компетенції за посадою та виконує інші доручення і розпорядження судді, начальника відділу, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково, на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника або до дня фактичного виходу її із зазначеної відпустки

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. № 15. «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-04