Заступник начальника організаційно-розпорядчого відділу

Кваліфікаційні вимоги

ОсвітаtСтупінь вищої освіти не нижче магістра

Досвід роботи tДосвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовоюtВільне володіння державною мовою (підтверджується наявністю Державного сертифікату рівня вільного володіння першого ступеня (С1) або другого ступеня (С2))

Володіння іноземною мовоюtНе вимагається

 

 

Посадові обов'язки

Організація та здійснення діловодства в митниці, відповідно до встановлених правил, у тому числі діловодства за документами, що містять інформацію з обмеженим доступом з грифом ’Для службового користування’

Моніторинг і контроль дотримання в митниці строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України, строків розгляду запитів і звернень народних депутатів України, планів діяльності Держмитслужби, рішень колегії Держмитслужби, наказів та розпоряджень керівництва Держмитслужби і керівництва митниці, протоколів нарад керівництва Держмитслужби, митниці, а також строків виконання управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої кореспонденції

Установлення в митниці єдиного порядку документування управлінської інформації та роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво й контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах митниці

Розгляд та погодження положень про самостійні структурні підрозділи митниці

Організаційне забезпечення проведення апаратних нарад митниці, нарад за участі начальника митниці, інших нарад (за дорученням керівництва митниці)

Перевірка/участь у перевірці на відповідність чинному законодавству, нормативно-правовим актам, розпорядчим документам Держмитслужби, митниці проектів розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами митниці

Аналіз електронних копій документів, що підтверджують виконання контрольних завдань, та надання оцінки повноти і своєчасності їх виконання

Організація та контроль за роботою структурних підрозділів митниці з документами з грифом «Для службового користування», розмноження документів ДСК. Ведення реєстрації, обліку, зберігання та використання документів ДСК

Розробка та внесення в установленому порядку начальнику митниці проектів організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до сфери діяльності відділу. Внесення пропозицій керівництву щодо удосконалення роботи, оптимізації організаційної структури та чисельності відділу

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6700 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за спеціальне звання, доплати та премії - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 року № 310 «Питання оплати праці посадових осіб та працівників Державної митної служби»

 

Термін подачі заявок: 2021-09-13