Головний спеціаліст архівного відділу Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи не потребує

 

Вимоги до компетентності

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

 

Посадові обов'язки

1) проведення впорядкування та підшивки документів юридичних осіб - джерел комплектування фондів архівного відділу відповідно до вимог чинного законодавства.;

2) проведення планової перевірки фізичного стану та фактичної наявності документів постійного строку зберігання відповідно до плану здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду; 3) проведення описування справ (складання архівного довіднику) щодо обліку та розкриття змісту одиниць зберігання, одиниць обліку, закріплення їх систематизації в межах архівного фонду;

4) списання справ, що підлягають знищенню у зв’язку із закінченням строків їх зберігання, або не внесених до Національного архівного фонду на підставі проведеної експертизи цінності документів;

5) виконання запитів соціально – правового характеру щодо задоволення інформаційних потреб юридичних та фізичних осіб у вигляді архівних довідок, архівних копій та архівних витягів;

6) перевіряння правильності складання номенклатури справ установ та організацій району за для встановлення єдиного порядку формування справ незалежно від носія інформації, забезпечення їх обліку, оперативному пошуку документів за їх змістом і видом, визначенням строків зберігання справ.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300,00 грн.;

надбавки, доплати, премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

 

Термін подачі заявок: 2021-09-14