старший державний ревізор – інспектор відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом,на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, «Управління та адміністрування» або «Право».

Досвід роботи не потребує.

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою не потребує.

 

 

Посадові обов'язки

Організація виконання окремих завдань та доручень керівництва з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу.

Проведення комплексу робіт із застосування адміністративного арешту майна та коштів на рахунку платника податків, який має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на рахунках у банку такого платника податків.

Забезпечення стягнення коштів, з рахунків боржників в банківських установах, шляхом направлення інкасових доручень-розпоряджень.

Підготовка матеріалів для звернення органу ДПС до суду щодо погашення податкового боргу у випадках, передбачених законом.

Проведення комплексу робіт із забезпечення стягнення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом (позикою), залученим державою або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) (далі – заборгованість).

Підготовка матеріалів для звернення органу ДПС до суду щодо застосування до платників податків судових процедур банкрутства.

Участь у реалізації майна, яке знаходиться у податковій заставі, через систему бірж та аукціонів з використанням Інтернет-ресурсу.

Виявлення фактів відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди органу ДПС та застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за таке порушення.

Надання відповідей на запити платників, відомств, правоохоронних органів з питань погашення податкового боргу.

Інші процедури: забезпечення виконання інших завдань і функцій, визначених у положеннях про ГУ, інших законодавствах, з питань, що належать до обсягу делегованих повноважень, виконання інших наказів (розпоряджень) і доручень керівників вищого рівня.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5100,00 грн.; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Деякі питання оплати праці державних службовців» зі змінами і доповненнями, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно статті 52 Закону України “Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-10-01