завідувач юридичного сектору Головного управління ДПС у Житомирській області

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, не нижче ступеня магістра, у галузі знань «Право» .

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2-х років.

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою не потребує.

 

 

Посадові обов'язки

Забезпечення дотримання законності в діяльності органів ДПС по здійсненню завдань, функцій i прав, передбачених Податковим кодексом України та іншими законодавчими актами України.

Приймання участі у межах компетенції у підготовці договорів (контрактів) та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ГУ.

Представлення в установленому законодавством порядку інтересів ГУ, їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів.

Підготовка у межах компетенції пропозиції керівництву ГУ щодо удосконалення форм і методів організації роботи.

Здійснення організації виконання завдань та доручень керівництва ГУ з питань, що належать до компетенції сектору.

Внесення пропозицій щодо необхідності змін до законодавчих, інших нормативно-правових актів, а також вирішення проблемних питань з виконання відомчих розпорядчих документів ДПС, та надання їх на розгляд ДПС.

Здійснення перевірок/участі у перевірках на відповідність чинному законодавству, нормативно-правовим актам, а також вимогам Регламенту ГУ, розпорядчим документам ДПС, ГУ проектів розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами ГУ.

Здійснення підготовки за дорученням керівництва ГУ аналітичних та інформаційних матеріалів у межах компетенції.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6300,00 грн.; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Деякі питання оплати праці державних службовців» зі змінами і доповненнями, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно статті 52 Закону України “Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-10-01