Завідувач сектору юридичної роботи департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

1.tОсвіта:tступінь вищої освіти не нижче магістра

tt

2.tДосвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою

3.tВолодіння державною мовою:tвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1.tПрийняття ефективних рішень t

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

tt

2.tДосягнення результатів t

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

tt

3.tВідповідальність t

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

tt

4.tЦифрова грамотність t

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

5.tЗнання законодавства у сферіt

Господарський процесуальний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс законів про працю України

 

Посадові обов'язки

1.tКерівництво та організація роботи сектору: - забезпечення виконання завдань і функцій покладених на сектор;

- забезпечення виконання плану роботи сектору, та плану роботи департаменту з питань, що стосуються роботи сектору; - здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками сектору посадових обов’язків, правил внутрішнього службового розпорядку.

2.tОрганізація роботи щодо:

- участі у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства у департаменті та у представленні інтересів департаменту в судах; - укладання договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів департаменту, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- претензійно-позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням.

3.tПеревіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис директору департаменту, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

4.tПроводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності департаменту, вивчає умови і причини порушення договірних зобов’язань

5.tАналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, інвентаризацій, що характеризують стан дотримання законності департаментом та його структурними підрозділами, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

6.tЗдійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників департаменту.

7.tЗабезпечує в установленому порядку представлення інтересів департаменту в судах та інших органах.

8.tЗабезпечує самопредставництво департаменту в судах у порядку самопредставництва юридичних осіб.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6300 грн, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-01