Технік з експлуатаії будинку

3.1. Контролює збереження, працездатність, справність і безпеку інженерного обладнання будинку (систем тепло, водо, електропостачання, ліфтів, диспетчерського зв'язку, систем освітлення та відеоспостереження, протипожежних систем і ін.)

3.2. Контролює належний санітарний стан і чистоту прибудинкової території (включаючи парковку, дитячий і контейнерний майданчик), а також місць загального користування (включаючи сходові клітки, підвали, горища, технічні поверхи і даху).

3.3. Веде журнал планово-профілактичних і ремонтних робіт.

3.4. Веде журнал заявок від мешканців.

3.5. Періодично, але не рідше 1 разу на тиждень здійснює профілактичний огляд житлового фонду (під'їзди, горище, підвал, ліфти) та прибудинкової території. Робить позначки в журналі обліку про виявлені недоліки і вживає заходів до їх усунення.

3.6. Періодично, але не рідше 1 разу на місяць разом з співробітниками служби експлуатації або запрошеними фахівцями здійснює ревізійний обхід житлового фонду (під'їзди, горище, підвал, ліфти) та прибудинкової території. Робить позначки в журналі планово-профілактичних і ремонтних робіт про виявлені недоліки і планує заходи щодо їх усунення.

3.7. Планує проведення поточних ремонтних робіт штатними співробітниками служби експлуатації або запрошеними фахівцями, становить калькуляції, кошториси робіт і матеріалів, подає їх для затвердження правлінню ТСЖ.

3.8. Веде письмовий облік заявок власників з питань технічного обслуговування будинку та якості надання комунальних послуг, контролює терміни та якість виконання заявок.

3.9. Своєчасно інформує про відключення (обмеження) подачі комунальних та інших послуг шляхом розміщення оголошень на інформаційних стендах у під'їздах.

3.10. Взаємодіє з представниками енергопостачальних організацій та організацій-підрядників з питань належного виконання договірних зобов'язань, забезпечує супровід і доступ зазначених осіб до інженерного обладнання будинку при наявності у них такого права.

3.11. Вживає заходів до усунення аварійних і позаштатних ситуацій в будинку (протікання, аварії, відключення обладнання); негайно повідомляє про них службі експлуатації та аварійним службам, на вимогу власників житла складає акти про таких ситуаціях.

3.12. Щомісяця надає Правлінню товариства відомість показань побудинкових приладів обліку (із залученням відповідних фахівців при необхідності), відомість показань індивідуальних приладів обліку електричної енергії, індивідуальних тепло - і водолічильників.

3.13. Вимагає від мешканців та орендарів нежитлових приміщень дотримання договірних зобов'язань, спільно з правлінням товариства веде активну роботу з боржниками зі сплати комунальних та житлових послуг.