головний державний ревізор — інспектор відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Житомирській області

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

Досвід роботиtне потребує

Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою не потребує

 

 

Посадові обов'язки

Надання працівникам територіального органу або особам, які пов’язані з територіальним органом, у зв’язку із виконанням ними певної роботи чи проходженням навчання, методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань.

Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника територіального органу та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в територіальному органі.

Участь у проведенні службових розслідувань стосовно працівників територіального органу з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.

Організація проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Надання працівникам територіального органу консультативної допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону в територіальному органі ДПС.

Розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників територіального органу до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у т. ч.:

- підтвердження/непідтвердження інформації щодо порушення обмежень особою після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, відповідно до статті 26 Закону;

- підтвердження/непідтвердження інформації щодо невиконання посадовими особами територіального органу додаткових заходів здійснення фінансового контролю, встановлених статтею 52 Закону;

Інформування в установленому порядку керівника територіального органу, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону посадовими особами територіального органу; повідомлення у письмовій формі керівника територіального органу про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону посадовими особами територіального органу з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п’ятої статті 651 Закону.

Здійснення інших повноважень, передбачених положенням про структурний підрозділ.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500,00 грн.; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Деякі питання оплати праці державних службовців» зі змінами і доповненнями, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно статті 52 Закону України “Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-10-05