Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом управління роботи з персоналом

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Без вимог до досвіду роботи

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Якісне виконання поставлених завдань

Відповідальність

Комунікація та взаємодія

Цифрова грамотність

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції».

Знання:

- Закону України «Про відпустки»;

- Кодекс Законів про Працю України;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016р. № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. № 270 «Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

- Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016р. № 47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу».

 

Посадові обов'язки

1. Організовує роботу з діловодства у відповідності з чинним законодавством.

2. Готує відповіді на контрольні документи за дорученням начальника відділу, управління.

3. Здійснює організацію заходів по проведенню перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьої і четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

4. Здійснює організацію заходів по проведенню спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Головному управлінні.

5. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору, готує протоколи засідань конкурсної комісії та висновку начальнику Головного управління.

6. Участь у вивченні потреби в персоналі на вакантні посади в Головному управлінні.

7. Здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та присвоєнням чергового рангу державним службовцям Головного управління.

8. Виконання поточних завдань за дорученням начальника відділу, управління.

9. Контроль за розробленням та затвердженням посадових інструкцій, здійснення ознайомлення з ними працівників Головного управління з проставленням підписів та дати ознайомлення.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500,00 грн

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ( зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-08