Начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Коростенського управління

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра

Галузь знань «Ветеринарна медицина»

Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Лідерство

Відповідальність

Прийняття ефективних рішень

Управління організацією роботи

Цифрова грамотність

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції».

Знання:

- Закону України «Про ветеринарну медицину;

- Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

- Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закон України «Про звернення громадян».

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

2. Організовує та забезпечує виконання відділом Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр – міністра України, наказів міністерства економіки України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби України та його заступників, наказів Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.

3. Вносить начальнику Коростенського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області пропозицій щодо пріоритетів роботи відділу і шляхів виконання покладених на нього завдань.

4. Скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції.

5. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового та службового розпорядку, виконавчої дисципліни.

6. Бере участь у роботі дорадчих органів місцевих органів державної влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування за дорученням начальника Головного управління (його заступників).

7. Звітує перед начальником Коростенського управління ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області, щодо виконання покладених на відділ завдань та планів роботи.

8. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання і протидії корупції.

9. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

10. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6100,00 грн

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ( зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-08