Головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Радомишльського управління

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, спеціальність «Ветеринарна медицина», «Ветеринарія».

Без вимог до досвіду роботи

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Якісне виконання поставлених завдань

Відповідальність

Комунікація та взаємодія

Цифрова грамотність

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції».

Знання:

- Закону України «Про ветеринарну медицину»;

- Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

- Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;

- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закону України «Про звернення громадян».

 

Посадові обов'язки

1. Бере участь у виконанні покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та ветеринарної медицини.

2. Забезпечує виконання відділом Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр – міністра України, наказів міністерства економіки України, його першого заступника та заступників, наказів Держпродспоживслужби, доручень Голови Держпродспоживслужби України та його заступників, наказів Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.

3. Організовує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей.

4. Здійснює державний контроль за розведенням, утриманням, ідентифікацією та реєстрацією сільськогосподарських тварин.

5. Забезпечує у випадках, передбачених законом, в разі виникнення особливо небезпечних хвороб, включених до списку МЕБ, або інших хвороб, що підлягають повідомленню, проведення карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів.

6. Готує матеріали, щодо внесення інформації до відповідних реєстрів потужностей (об’єктів).

7. Розглядає заяви та готує відповідно до законодавства документи, щодо видачі експлуатаційних дозволів та контролює їх відповідність в реєстрі.

8. Готує відповідні проекти рішень, щодо поточних завдань в закріпленому за ним напрямі діяльності відділу. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку відділу, готує керівництву відділу відповідні пропозиції.

9. Складає на підставі даних звітність, а також державну статистичну звітність у порядку встановленому законодавством. Забезпечує своєчасне подання звітності.

10. Бере участь у розробленні проектів нормативно – правових актів, державних програм. Постійно підвищує свою кваліфікацію. Виконує доручення начальника Радомишльського управління ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300,00 грн

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ( зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-08