Головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної діяльності, документування та контролю

Повна назва посади: Головний спеціаліст Відділу організаційно — аналітичної діяльності, документування та контролю Державної екологічної інспекції Поліського округу (м. Житомир)

Структурний підрозділ:

 • Державна екологічна інспекція Поліського округу
 • Відділ організаційно-аналітичної діяльності, документування та контролю

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта-ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи-не потрібен.

Володіння державною мовою-вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою-не потребує.

Вимоги до компетентності:

Ефективність координації з іншими — здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;

 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

Самоорганізація та самостійність в роботі — уміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

 • здатність до самомотивації (самоуправління);
 • вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

Відповідальність — усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

 • — усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • — здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Цифрова грамотність — вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

 • — вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
 • — здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
 • — здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
 • — вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
 • — здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання:

Знання законодавства

Знання:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»

Знання:

 • Закону України «Про звернення громадян»;
 • Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Положення про Державну екологічну інспекцію Поліського округу.

Обов’язки:

розробляє і бере участь у розроблені проектів наказів, що стосуються здійснення заходів державного нагляду (контролю) та оформленні відповідних направлень;

 • приймає та вносить кореспонденцію до системи електронного документообігу ДОК ПРОФ, реєструє кореспонденцію в електронній системі ДОК ПРОФ;
 • контролює терміни виконання документів;
 • формує єдину номенклатуру справ Інспекції, укомплектовує та здійснює зберігання, облік та використання архівних документів Інспекції відповідно до встановлених правил;
 • готує звіти про стан організації роботи із зверненнями громадян;
 • забезпечує доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Інспекції;
 • організовує та контролює дотримання режиму роботи з документами з обмеженим доступом працівників Інспекції;
 • завіряє копії документів Інспекції (окрім кадрових) відповідно до вимог законодавства;
 • веде відповідні журнали обліку справ;
 • здійснює відправлення вихідної кореспонденції по адресатах.

Місце роботи м. Житомир.

Умови оплати праці:

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) від 18.01.2017р. № 15.

Надбавки, доплати, премії та компенсації

відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Термін подачі заявок — 7 жовтня 2021

Контакти:

Рацілевич Наталія Василівна, +38-(041)-242−2438