Начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Черняхівського управління

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Медико-профілактична справа».

Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Лідерство

Відповідальність

Прийняття ефективних рішень

Управління організацією роботи

Цифрова грамотність

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції».

Знання:

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закон України «Про звернення громадян».

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням вимог санітарного законодавства підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами та громадянами, виконання ними санітарних та протиепідемічних заходів передбачених законодавством та запобігання шкідливого впливу на стан здоров’я і життя людини факторів середовища життєдіяльності на території відповідних територіальних одиниць та в межах територіальних громад, в т.ч комплексні перевірки об’єктів нагляду з іншими інспектуючими органами, зацікавленими відомствами і службами з проведенням фіксації процесу здійснення планового (позапланового) заходу чи окрему дію за допомогою засобів аудіо - та відеотехніки, застосовує передбачені законодавством заходи для припинення порушення санітарного законодавства, в т.ч. заходів адміністративного впливу.

2. Забезпечує проведення організаційно-методичної та практичної роботи на виконання завдань, наказів, рішень, розпоряджень щодо дотримання вимог санітарного законодавства на об’єктах нагляду; проводить розгляд заяв, скарг, звернень громадян, юридичних осіб з питань, що стосуються його компетенції.

3. Організовує проведення лабораторних та інструментальних вимірів та випробувань для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду, проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за результатами її проведення відповідні висновки.

4. Приймає участі у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення i поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень та вживає заходів щодо ix усунення відповідно до законодавства.

5. Приймає участі у проведенні державної санітарно - епідеміологічної експертизи з питань, що стосуються його компетенції

6. Готує відповідні проекти рішень, наказів, листів на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян, висновки з питань усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров’я і життя людини факторів середовища життєдіяльності з питань, що стосуються його компетенції; річні плани роботи з основної діяльності та забезпечення їх своєчасного виконання, проведення узагальнення та аналіз інформацій, статистичних даних та звітів роботи з директивними нормативними документами з питань, що стосуються його компетенції.

7. В установленому порядку веде ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, діловодство з розділу роботи, що стосується діяльності відділу, приймає участі у нарадах, семінарах, конференціях з питань, що стосуються його компетенції, підвищує свою кваліфікацію (самостійно та на курсах підвищення кваліфікації)

8. Несе відповідальність за незалежний рівень службової дисципліни і здійснення повноважень щодо притягнення підлеглих державних службовців до дисциплінарної відплвідальності.

9. Дотримується правил внутрішнього трудового та службового розпорядку, виконавської дисципліни, вимог охорони праці, виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної безпеки, правил особистої безпеки оточуючих при виконанні будь-яких робіт, використанні комп’ютерної мережі та засобів зв’язку.

10. З метою забезпечення належного рівня службової дисципліни відділу зобов’язаний:

-tстворювати умови для виконання підлеглими працівниками своїх посадових обов’язків i підвищення ними професійної компетентності та вимагати належного виконання посадових обов’язків;

-tздійснювати контроль за виконанням ними посадових обов’язків;

-tпід час виконання посадових обов’язків керується публічними інтересами, забезпечувати дотримання Конституції, законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, наказів Міністерства економіки України, наказів МОЗ України, доручень Міністра економіки України, наказів, розпоряджень інших нормативно-правових актів, наказів Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, чітко формулювати накази (розпорядження) та доручення, перевіряти точність i своєчасність ix виконання;

-tналежним чином організовувати роботу відділу, забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені;

-tвиховувати у підлеглих сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до державного майна, підтримувати їхню ініціативу, вживати заходів для додержання ними правил етичної поведінки;

-tзабезпечувати прозорість та об’єктивність оцінювання результатів службової діяльності;

-tорганізовувати проведення з працівниками відділу профілактичних заходів щодо запобігання вчиненню ними дисциплінарних проступків, виявляти та своєчасно припиняти їх вчинення.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6100,00 грн

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ( зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-10-08