Головний державний інспектор відділу адміністративно-господарської діяльності

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи: не вимагається

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою (підтверджується наявністю Державного сертифікату рівня вільного володіння першого ступеня (С1) або рівня вільного володіння другого ступеня (С2))

 

 

Посадові обов'язки

Ведення складського обліку вилученого майна, що обліковується на позабалансових рахунках митного органу;

формування та подання відомчої статистичної звітності про рух вилученого майна в межах компетенції підрозділу;

забезпечення зберігання вилученого майна на складах митного органу, а також передання майна на зберігання підприємствам, на складах яких створено необхідні умови для належного його зберігання, укладання відповідних договорів та контроль за строками їх дії;

організація оцінювання вилученого майна відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, а також податкового законодавства, укладання за потреби договорів із суб’єктами господарювання, що надають відповідні послуги, контроль за строками дії відповідних договорів;t

забезпечення в межах компетенції створення та функціонування комісії митного органу з питань розпорядження вилученим майном, періодичного проведення її засідань;

дотримання строків зберігання вилученого майна, вжиття організаційних заходів щодо своєчасного розпорядження ним;

підготовка в межах компетенції первинних документів для здійснення розпорядження вилученим майном у випадках та у строки, затверджені графіком документообігу;

обрахунок витрат митного органу на зберігання, оцінку, сертифікацію, транспортування, аналізи, експертизу, переробку, утилізацію, знищення вилученого майна, оформлення документів щодо їх відшкодування;

передання конфіскованого майна органам державної виконавчої служби для подальшого розпорядження ним, участь у межах компетенції у роботі комісій, створених органами державної виконавчої служби, з питань розпорядження таким майном; проведення інвентаризації вилученого майна в усіх місцях його зберігання в установленому порядку;

участь у перевірках митних органів з питань, що належать до компетенції підрозділу, опрацювання результатів відповідних перевірок, вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень та (або) недоліків

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за спеціальне звання, доплати та премії - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 року № 310 «Питання оплати праці посадових осіб та працівників Державної митної служби»

 

Термін подачі заявок: 2021-10-07

tttttttt