начальник Відділу державного ринкового нагляду Державної екологічної інспекції Поліського округу

Кваліфікаційні вимоги

Освіта-вища освіта ступеня не нижче магістра.

Досвід роботи-досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою-вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою-не потребує.

 

Вимоги до компетентності

Вимоги до компетентності:

Управління організацією роботи - чітке бачення цілі;

-tефективне управління ресурсами;

-tчітке планування реалізації;

-tефективне формування та управління процесами

Якісне виконання поставлених завданьt- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-tкомплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-tрозуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Комунікація та взаємодія - здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

-tвміння публічно виступати перед аудиторією;

-tздатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

Професійні знання:

Знання законодавства

t Знання:

-tКонституції України;

-tЗакону України «Про державну службу»;

-tЗакону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

Знання законодавства у сферіt Знання:

-t- Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

-tЗакону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;

-tЗакону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

-tЗакону України «Про звернення громадян»;

-tЗакону України «Про доступ до публічної інформації»;

-tПоложення про Державну екологічну інспекцію Поліського округу.t

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, віднесеної до сфери відповідальності Держекоінспекції причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок користування такою продукцією.

2. Проводить перевірки характеристик продукції, у тому числі забезпечує відбір зразків продукції та проведення їх експертизи (випробування)

3. Проводить перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, а у визначених Законом випадках готує приписи про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та готує рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, проводить перевірки виконання суб’єктами господарювання відповідних приписів та рішень.

4. Готує у випадках та порядку, визначених Законом, рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб у стан, який виключає використання цієї продукції, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень.

5.Здійснює моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення про вилучення з обігу та/або відкликання.

6. Вживає відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену органами ринкового нагляду небезпеку, яку становить продукція.

7. Готує матеріали для інформування державних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості про результати здійснення ринкового нагляду.

8. Готує та надсилає матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення.

9. Організовує роботу Відділу державного ринкового нагляду (далі - Відділ):

-tздійснює загальне керівництво його діяльністю, координує, контролює та забезпечує виконання покладених на Відділ завдань, несе персональну відповідальність за його діяльність;

-tзвітує перед керівником Держекоінспекції про виконання покладених на Відділ завдань та планів роботи;

-tорганізовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками Відділу установленого порядку роботи зі службовими документами та їх зберіганням;

-tвносить керівнику Держекоінспекції пропозиції щодо пріоритетів роботи Відділу і шляхів виконання покладених на нього завдань;

-tразом з Відділом управління персоналом визначає необхідність професійного навчання працівників, а також протягом проходження служби забезпечує підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу.

Місце роботи м. Житомир.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

- безстроково;

- строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050 грн.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) від 18.01.2017 №15.

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-10-07