Головний спеціаліст відділу інформаційної, аналітично-статистичної роботи та інформаційно-технічного забезпечення

Повна назва посади: головний спеціаліст відділу інформаційної, аналітично-статистичної роботи та інформаційно-технічного забезпечення

Структурний підрозділ:

 • Богунський районний суд м.Житомира

Кваліфікаційні вимоги:

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра; досвід роботи не вимагається; вільне володіння державною мовою

 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
 • здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
 • вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
 • здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку
 • орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір оптимальної стратегії розв’язання конфлікту;
 • спрямування на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об'єктивне обговорення проблемних питань;
 • керування своїми емоціями, розуміння емоцій учасників;
 • орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій
 • усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 • усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 • здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати
 • розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);
 • орієнтація на командний результат;
 • готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 • відкритість в обміні інформацією

Знання:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

Знання:

 • Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 серпня 2019 року № 814;
 • Інструкції користувача КП «Д-3», затвердженої наказом Генерального директора Державного підприємства «Інформаційні судові системи» № 67-ОД від 18 жовтня 2016р.;
 • Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 № 30

Обов’язки:

1. Організація та забезпечення впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій: встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу, створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу, встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання тощо, та здійснення відповідного моніторингу.

2. Забезпечення адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду; надання консультативної допомоги суддям та працівникам апарату суду з питань роботи та використання програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання; здійснення обслуговування та моніторингу працездатності програмного забезпечення та мережного обладнання комп’ютерної мережі; контроль використання доступу до мережі Інтернет в службових цілях суддями та працівниками апарату суду.

3. Забезпечення введення в експлуатацію, встановлення, обслуговування комп’ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що експлуатуються в суді; здійснення установки програмного забезпечення, організація проведення робіт щодо інсталяції програмного забезпечення; забезпечення поточного адміністрування мережного обладнання локальної комп’ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп’ютерної мережі.

4. Здійснення перевірки дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп’ютерної мережі; виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп’ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

5. Несе відповідальність за дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп’ютерних програм під час їх встановлення та використання; вживає заходи щодо заборони використання в роботі не ліцензованого програмного забезпечення, відповідає за оновлення та роботу програми «Д-3».

6. Встановлення електронних цифрових підписів суддям та працівникам апарату суду та здійснення контролю за часом їх закінчення.

7. Здійснення перевірки цілісності та безпеки електронної інформаційної бази даних суду, а в разі виявлення пошкодження або несанкціонованого доступу до неї негайне інформування начальника відділу, керівника апарату суду та голови суду.

8. Робота в автоматизованій системі документообігу суду з правами та обов’язками технічного адміністратора автоматизованої системи.

9. Здійснення контролю за працездатністю комп’ютерної та оргтехніки суду, забезпечення функціонування системи відеоконференцзв'язку (ВКЗ), бронювання сеансів ВКЗ, звітність щодо кількості проведених сеансів ВКЗ; проведення аналізу стану інформаційного забезпечення суду та внесення пропозицій начальнику відділу, керівнику апарату суду, голові суду про необхідність ремонту, обслуговування, заміни зазначеного обладнання, щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду.

10. За наказом (розпорядженням) суду виконання обов’язків головного спеціаліста РСО суду та виконання інших доручень та розпоряджень голови суду, керівника апарату суду та його заступника або осіб, які виконують їх обов’язки, начальника відділу з питань, що стосуються інформаційних технологій.

Умови оплати праці:

 • посадовий оклад — 5540 грн;
 • надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Термін подачі заявок — 21 жовтня 2021

Контакти:

Якусевич Ірина Валеріївна, +38-(041)-247−3882