Спеціаліст відділу комплектування особовим складом управління персоналу штабу

Повна назва посади: Спеціаліст відділу комплектування особовим складом управління персоналу штабу

Структурний підрозділ:

 • Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Кваліфікаційні вимоги:

 • Відповідно до Закону України «Про державну службу» для посад категорії «Вˮ — вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.
 • Бажаний досвід роботи повязанною зі службою управління персоналом.

Обов’язки:

Спеціаліст відділу комплектування особовим складом безпосередньо підпорядковується начальнику відділу комплектування особовим складом управління персоналу штабу командування Десантно-штурмових військ.

Він відповідає за:

 • проведення (реалізацію) державної військової кадрової політики, якісне і своєчасне виконання покладених на нього завдань за призначенням, підготовку інформаційних даних з питань обліку державних службовців Десантно-штурмових військ, особисту трудову дисципліну;
 • ведення діловодства управління персоналу;
 • забезпечення охорони державної таємниці, технічний захист інформації та захист іншої інформації з обмеженим доступом.

Він зобов’язаний:

 • здійснювати організацію роботи з кадрового забезпечення державних службовців командування;
 • відповідати за ведення особових справ та трудових книжок державних службовців командування;
 • ведення облікової документації державних службовців командування;
 • приймати участь в підборі кваліфікаційних спеціалістів для заміщення вакантних посад державних службовців командування;
 • організовувати проведення конкурсної комісії Десантно-штурмових військ по заміщенню вакантних посад державних службовців командування;
 • готувати проекти наказів та документів (нормативно-правового та загального характеру) на затвердження (підпис) командувачу;
 • забезпечувати реалізацію єдиної державної політики з питань державної служби в командуванні Десантно-штурмових військ;
 • організовувати та вести нетаємне діловодство;
 • організовувати листування в управлінні. Отримувати кореспонденцію, яка надійшла до управління та своєчасно доводити її до виконавців;
 • готувати та подавати на розгляд документи, які надійшли на ім'я начальника управління;
 • вести облік документів, виконання яких знаходиться на контролі та щоденно доповідати про стан їх виконання;
 • формувати та вести особові справи особового складу командування, вносити зміни, пов’язані з трудовою діяльністю. Здійснювати облік та їх зберігання;
 • здійснювати контроль за дотриманням умов реалізації в Десантно-штурмових військах права на державну службу;
 • організовувати та здійснювати кадрову роботу з державними службовцями;
 • керувати формуванням кадрового резерву державних службовців керівниками структурних підрозділів командування;
 • контролювати за розробленням посадових інструкцій державним службовцям;
 • здійснювати обчислення стажу роботи та державної служби, контролювати за встановленням надбавок за вислугу років, виконанням графіків щорічних відпусток державних службовців командування;
 • здійснювати підготовку документів для призначення пенсій державним службовцям командування;
 • вести книгу штатно-посадового та алфавітного обліку державних службовців командування;
 • своєчасно обліковувати матеріальні носії секретної інформації, забезпечувати їх правильне використання, збереження та здачу до режимно-секретного органу;
 • розглядати депутатські запити та звернення, звернення громадян до Міністра оборони, листи, скарги і заяви державних службовців, членів їх сімей та інших осіб, готувати відповіді;
 • виконувати завдання з внутрішнього контролю шляхом управління ризиками в процесах, які він виконує в рамках функціональних обов’язків (посадових інструкцій), покладених на нього;
 • вживати заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації та захисту іншої інформації з обмеженим доступом;
 • дотримуватись вимог антикорупційного законодавства;
 • виконувати інші завдання визначені безпосереднім та прямими начальниками;
 • здійснювати інші повноваження за напрямком діяльності відповідно до законодавства та доручень командувача Десантно-штурмових військ, його заступників, начальника управління, начальника відділу.

Умови оплати праці:

 • посадовий оклад — 6300 грн.
 • надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Термін подачі заявок — 21 жовтня 2021

Контакти:

Процюк Олександр Євгенович, +38-(067)-410−7608