Спеціаліст відділу комплектування особовим складом управління персоналу штабу

Кваліфікаційні вимоги

Відповідно до Закону України “Про державну службу” для посад категорії “В? – вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

 

Вимоги до компетентності

Бажаний досвід роботи повязанною зі службою управління персоналом.

 

Посадові обов'язки

Спеціаліст відділу комплектування особовим складом безпосередньо підпорядковується начальнику відділу комплектування особовим складом управління персоналу штабу командування Десантно-штурмових військ.

Він відповідає за:

проведення (реалізацію) державної військової кадрової політики, якісне і своєчасне виконання покладених на нього завдань за призначенням, підготовку інформаційних даних з питань обліку державних службовців Десантно-штурмових військ, особисту трудову дисципліну;

ведення діловодства управління персоналу;

забезпечення охорони державної таємниці, технічний захист інформації та захист іншої інформації з обмеженим доступом.

Він зобов’язаний:

здійснювати організацію роботи з кадрового забезпечення державних службовців командування;

відповідати за ведення особових справ та трудових книжок державних службовців командування;

ведення облікової документації державних службовців командування;

приймати участь в підборі кваліфікаційних спеціалістів для заміщення вакантних посад державних службовців командування;

організовувати проведення конкурсної комісії Десантно-штурмових військ по заміщенню вакантних посад державних службовців командування;

готувати проекти наказів та документів (нормативно-правового та загального характеру) на затвердження (підпис) командувачу;

забезпечувати реалізацію єдиної державної політики з питань державної служби в командуванні Десантно-штурмових військ;

організовувати та вести нетаємне діловодство;

організовувати листування в управлінні. Отримувати кореспонденцію, яка надійшла до управління та своєчасно доводити її до виконавців;

готувати та подавати на розгляд документи, які надійшли на ім’я начальника управління;

вести облік документів, виконання яких знаходиться на контролі та щоденно доповідати про стан їх виконання;

формувати та вести особові справи особового складу командування, вносити зміни, пов’язані з трудовою діяльністю. Здійснювати облік та їх зберігання;

здійснювати контроль за дотриманням умов реалізації в Десантно-штурмових військах права на державну службу;

організовувати та здійснювати кадрову роботу з державними службовцями;

керувати формуванням кадрового резерву державних службовців керівниками структурних підрозділів командування;

контролювати за розробленням посадових інструкцій державним службовцям;

здійснювати обчислення стажу роботи та державної служби, контролювати за встановленням надбавок за вислугу років, виконанням графіків щорічних відпусток державних службовців командування;

здійснювати підготовку документів для призначення пенсій державним службовцям командування;

вести книгу штатно-посадового та алфавітного обліку державних службовців командування;

своєчасно обліковувати матеріальні носії секретної інформації, забезпечувати їх правильне використання, збереження та здачу до режимно-секретного органу;

розглядати депутатські запити та звернення, звернення громадян до Міністра оборони, листи, скарги і заяви державних службовців, членів їх сімей та інших осіб, готувати відповіді;

виконувати завдання з внутрішнього контролю шляхом управління ризиками в процесах, які він виконує в рамках функціональних обов’язків (посадових інструкцій), покладених на нього;

вживати заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації та захисту іншої інформації з обмеженим доступом;

дотримуватись вимог антикорупційного законодавства;

виконувати інші завдання визначені безпосереднім та прямими начальниками;

здійснювати інші повноваження за напрямком діяльності відповідно до законодавства та доручень командувача Десантно-штурмових військ, його заступників, начальника управління, начальника відділу.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6300 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (із змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-10-21