Начальник управління держгеокадастру

Повна назва посади: Начальник Управління у місті Житомирі та Житомирському районі

Структурний підрозділ:

  • Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області
  • Управління у місті Житомирі та Житомирському районі

Кваліфікаційні вимоги:

Ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр» або «Право»

Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Вільне володіння державною мовою

Обов’язки:

1. Здійснення керівництва діяльністю, організація та забезпечення виконання Управлінням завдань і функцій, визначених у положенні про структурний підрозділ, положенні про Головне Управління Держгеокадастру у Житомирській області, доручень керівництва, зокрема, виконання за дорученням керівництва завдань, отриманих від державних органів вищого рівня, відповідно до повноважень структурного підрозділу

2. Організація діяльності Управління, визначення та розподіл завдань, посадових обов’язків між спеціалістами Управління, контроль за їх виконанням

3. Забезпечення планування роботи, підготовка проекту плану діяльності Управління, подання його на затвердження керівнику вищого рівня;

4. Координація роботи Управління з іншими структурними підрозділами державного органу, планування, регулювання та контроль за ефективною взаємодією Управління зі структурними підрозділами інших державних органів, підприємств, установ, організацій, громадськими об'єднаннями, вітчизняними та міжнародними (за дорученням керівника вищого рівня), науковими організаціями з питань, що стосуються діяльності Управління;

5. Узгодження підготовлених структурним підрозділом проектів документів та інформації шляхом їх опрацювання та перевірки на відповідність законодавству, адаптації до визначених пріоритетів державної політики у відповідній сфері, коригування та доповнення за необхідності, здійснення аналізу ризиків та альтернативних варіантів

6. Визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності працівників відділу (за наявності), визначення або погодження завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності працівників відділу, моніторинг їх виконання та проведення оцінювання результатів службової діяльності підпорядкованих працівників

7. Прийняття участі у нарадах, семінарах та колегіях з питань, що належать до компетенції Управління

8. Розгляд звернень, пропозицій, заяв, запитів, інших документів, що надходять до Управління

9. Забезпечення дотримання працівниками Управління законодавства з питань державної служби, запобігання корупції та державної таємниці, іншого законодавства з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

10. Забезпечення виконання інших завдань і функцій, визначених у положеннях про Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області, Управління, інших актах законодавства, з питань, що належать до обсягу делегованих повноважень, виконання інших наказів (розпоряджень) і доручень керівників вищого рівня.

Умови оплати праці:

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Термін подачі заявок — 20 жовтня 2021

Контакти:

Пінська Крістіна Володимирівна, +38-(041)-243−1539