Начальник відділу державного екологічного нагляду атмосферного повітря

Повна назва посади: Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря Управління державного екологічного нагляду (контролю) природних ресурсів та промислового забруднення Житомирської області — старший державний інспектор з охорони НПС ПО

Структурний підрозділ:

 • Державна екологічна інспекція Поліського округу
 • Управління державного екологічного нагляду (контролю) природних ресурсів та промислового забруднення Житомирської області
 • Відділ державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта-вища освіта ступеня не нижче магістра.

Досвід роботи-досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою-вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою-не потребує.

Вимоги до компетентності

Управління організацією роботи:

 • чітке бачення цілі;
 • ефективне управління ресурсами;
 • чітке планування реалізації;
 • ефективне формування та управління процесами

Якісне виконання поставлених завдань:

 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

Комунікація та взаємодія

 • здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;
 • вміння публічно виступати перед аудиторією;
 • здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

Цифрова грамотність:

 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
 • здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
 • вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
 • здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

Професійні знання:

Знання законодавства

Знання:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції»

та іншого законодавства

Знання законодавства у сфері Знання:

 • Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;
 • Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Закону України «Про звернення громадян»;
 • Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Положення про Державну екологічну інспекцію Поліського округу;
 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря».

Обов’язки:

1. Організовує та здійснює в установленому порядку державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами — нерезидентами вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

2. Організовує та проводить перевірки (у тому числі документальні):

 • складає відповідно до законодавства акти за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції;
 • складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом;
 • надає обов’язкові до виконання приписи (вимоги) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства та здійснює контроль за їх виконанням;
 • здійснює відбір проб вод (зворотних, підземних, поверхневих), проб ґрунтів на об'єктах, що перевіряються (обстежуються) після проходження інструктажу у відділі інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції Поліського округу;
 • готує матеріали щодо відшкодування шкоди, збитків заподіяних державі внаслідок порушення законодавства з питань, що належить до компетенції та розраховує їх розмір, ініціює звернення до суду з відповідними позовами.

3. Подає начальнику Інспекції, за погодженням з начальником Управління, пропозиції щодо:

 • щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів;
 • внесення до відповідного органу ліцензування подання про позбавлення ліцензіата права на провадження виду господарської діяльності;
 • подання позовних заяв до суду щодо обмеження чи зупинення діяльності суб'єктів господарювання і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності;
 • подання позовних заяв про визнання протиправними дій чи бездіяльності фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, про визнання недійсними індивідуальних актів або їх окремих частин, правочинів, що порушують вимоги законодавства про охорону навколишнього природного середовища тощо.

4. Організовує та приймає участь:

 • у комплексних перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства з правоохоронними органами, іншими організаціями;
 • у нарадах, конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;
 • у рейдах по виявленню порушників природоохоронного законодавства.

5. Організовує роботу Відділу, здійснює загальне керівництво його діяльності, планування, координацію, контроль та забезпечення виконання покладених на Відділ завдань.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад — 7050 грн.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами) від 18.01.2017 № 15.

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Термін подачі заявок — 20 жовтня 2021

Контакти:

Рацілевич Наталія Василівна, +38-(041)-242−2438