Головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 4 (сервісний центр)

Повна назва посади: Головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 4 (сервісного центру)

Структурний підрозділ:

  • Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області
  • Управління обслуговування громадян
  • Відділ обслуговування громадян № 4 (сервісний центр)

Кваліфікаційні вимоги:

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, досвіду роботи не потребує, вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності: якісне виконання поставлених завдань, самоорганізація та самостійність в роботі, стресостійкість, цифрова грамотність. Знання законодавства у сфері

Обов’язки:

Забезпечувати реалізацію передбачених законодавством прав осіб, які звертаються до відділу з питань, що відносяться до повноважень органів Пенсійного фонду України.

Здійснювати прийом та обслуговування громадян, які звертаються до сервісного центру, з дотриманням передбаченої законодавством схеми дій, у відповідності до вимог нормативно-правових актів.

Здійснювати роботу щодо:

приймання заяв та необхідних документів для призначення (перерахунку) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, допомоги на поховання та надання інших послуг, передбачених законодавством;

надання допомоги заявнику у витребуванні необхідних документів (у разі потреби);

направлення повідомлень одержувачам пенсійних послуг (у разі потреби);

своєчасної передачі прийнятих документів за належністю до структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області (далі — Головне управління), до повноважень яких належить вирішення питання, піднятого одержувачем послуги (у разі потреби);

обліку одержувачів послуг та дотримання технологічного процесу реєстрації та обробки звернень в інтегрованій комплексній інформаційній системі (ІКІС) Пенсійного фонду України.

Надавати одержувачам повний пакет пенсійних послуг, в тому числі:

загальну інформацію, роз’яснення, консультації з питань умов, порядку призначення (перерахунку), виплати пенсій, сплати обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду України, ведення обліку (коригування відомостей) осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

зразки та бланки заяв, консультації і необхідну допомогу у заповненні документів (у разі потреби);

роз’яснення порядку і процедури оскарження рішень (дій, бездіяльності) органів Пенсійного фонду України.

Забезпечувати видачу повідомлень, довідок, виписок, інших документів з питань пенсійного забезпечення у визначені законодавством терміни.

Проводити роботу з питань замовлення та видачі пенсійних посвідчень, їх обліку та зберігання у відповідності до вимог чинного законодавства.

Забезпечувати роботу щодо:

документування та аналізу своєї діяльності;

своєчасного та достовірного узагальнення, аналізу, моніторингу, підготовки і подання інформаційних та аналітичних матеріалів з питань, віднесених до компетенції управління обслуговування громадян;

ведення електронного діловодства, в межах компетенції.

Здійснювати виїзні прийоми та надавати пенсійні послуги на віддалених робочих місцях та в агентських пунктах.

Здійснювати попередній розгляд звернень, заяв, скарг, пропозицій, запитів громадян з питань, які відносяться до компетенції управління обслуговування громадян, підготовку проектів відповідей на них.

Виконувати інші доручення начальника управління обслуговування громадян, начальника відділу або його заступника з питань, віднесених до компетенції відділу, та забезпечувати виконання завдань, передбачених Положенням про управління обслуговування громадян, в межах наданих повноважень, а також у разі тимчасової відсутності керівництва відділу (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність, тощо) виконувати обов’язки заступника начальника відділу згідно з наказом Головного управління

Умови оплати праці:

посадовий оклад;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 51 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Термін подачі заявок — 4 листопада 2021

Контакти:

Андрух Ольга Юріївна, +38-(097)-663−1498