Головний спеціаліст, юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах

Повна назва посади: Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах

Структурний підрозділ:

 • Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області
 • Юридичне управління
 • Відділ представництва інтересів в судах та інших органах

Кваліфікаційні вимоги:

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, галузь знань «Право», досвіду роботи не потребує, вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності: якісне виконання поставлених завдань, відповідальність, цифрова грамотність, комунікація та взаємодія. Знання законодавства у сфері.

Обов’язки:

 • Здійснювати представлення (захист) інтересів Головного управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються (зачіпають) інтересів Пенсійного фонду, забезпечувати виконання Положення про юридичне управління Головного управління.
 • Забезпечувати наповнення першої черги підсистеми «Правова робота» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі — ІКІС) інформацією.
 • Забезпечувати організацію і ведення позовної роботи у відповідності із процесуальним законодавством.
 • Здійснювати супровід справ в адміністративних судах, щодо порядку застосування Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
 • Здійснювати супровід справ в адміністративних та цивільних судах у спорах з питань призначення пенсій відповідно до Закону України «Про державну службу» Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про судоустрій і статус суддів» іншого спеціального законодавства.
 • Забезпечувати реалізацію прав сторони виконавчого провадження, оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця за наявності підстав визначених Законом України «Про виконавче провадження».
 • Забезпечувати формування судових матеріалів в окремі справи та їх укомплектування процесуальними документами, в тому числі рішеннями судів, іншими матеріалами, що стосуються справи, зберігання відповідних матеріалів.
 • За дорученням керівництва юридичного управління виконувати інші обов’язки направлені на забезпечення виконання Положення про юридичне управління окрім тих, що є виключною компетенцією керівництва юридичного управління.

Умови оплати праці:

посадовий оклад;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 51 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

Термін подачі заявок — 4 листопада 2021

Контакти:

Андрух Ольга Юріївна, +38-(097)-663−1498