головний спеціаліст

Кваліфікаційні вимоги

Освіта:tступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, галузь знань

Досвід роботи:tне потребує

Володіння державною мовою:tвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Компонентні вимоги:

1tКомандна робота та взаємодія

t- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

- орієнтація на кінцевий результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей

2tЯкісне виконання поставлених завданьt- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3tСтресостійкістьtуміння розуміти та управляти своїми емоціями;

- здатність до самоконтролю;

- здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

- оптимізм

1. Професійні знання

1.tЗнання законодавства:

1. Конституції України;

2. Закону України «Про державну службу»;

3. Закону України «Про запобігання корупції».

2tЗнання у сфері t1. Закон України «Про доступ до публічної інформації»

2. Закон України «Про екологічну експертизу»

3. Водний кодекс України

4. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

5. Земельний кодекс України,

6. Закон України «Про землеустрій»,

7. Закон України « Про державний земельний кадастр»,

8. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»

Уміння працювати з комп’ютеромtвільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Exсel, Outlook)

 

Посадові обов'язки

Здійснює розгляд матеріалів щодо погодження:

- проектів землеустрою, відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, розташованих на території чи в межах об’єктів природно-заповідного фонду або в межах прибережно-захисних смуг;

- схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель;

- проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних, та гідрометричних споруд;

- матеріалів щодо укладання, поновлення, розірвання договорів водних об’єктів, наданих у користування на умовах оренди, на території району (за межами населених пунктів);

- видобування корисних копалин (крім піску, гальки та гравію в руслах малих річок).

Бере участь у заходах по екологічній освіті.

Займається підвищенням свого професійного рівня.

Розглядає звернення громадян, депутатів всіх рівнів.

Дотримується:

- правил внутрішнього службового розпорядку;

- термінів виконання конкретних завдань.

Виконує інші доручення начальника відділу в межах його компетенції.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Для осіб старше 65 років - на один рік , строк призначення встановлюється згідно з п.4ч.2ст.34 Закону України «Про державну службу»

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5300 гривень.

інші надбавки, доплати, премії та компенсації - відповідно статті 52 Закону України «Про державну службу», надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-01