Головний спеціаліст відділу з ретроконверсії

Кваліфікаційні вимоги

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, досвіду роботи не потребує, вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимоги до компетентності: якісне виконання поставлених завдань, самоорганізація та самостійність в роботі, командна робота та взаємодія, цифрова грамотність. Знання законодавства у сфері.

 

Посадові обов'язки

Готувати паперову пенсійну справу для її подальшого оцифрування та зберігання;

перевіряти наявність пенсійної справи в підсистемі ІКІС ПФУ «Централізована система призначення та виплати пенсій» (далі - ППВП);

сканувати всі паперові документи, що наявні в матеріалах паперової пенсійної страви за допомогою АРМ «Ретроконверсія»;

обробляти скановані зображення та формувати кадри в АРМ «Ретроконверсія»;

аналізувати якість сформованих кадрів та за необхідності повертати на досканування (або повторне сканування);

забезпечувати послідовність відображення сканованих кадрів в програмі АРМ «Ретроконверсія» відповідно до паперової пенсійної справи;

відправляти відскановані, обрізані зображення на сервер Центру ретроспективної конверсії;

проводити документування відсканованих та обрізаних сторінок пенсійної справи згідно типів документів та відповідних атрибутів;

перевіряти відповідність задокументованих зображень паперовій пенсійній справі;

забезпечувати відправлення оцифрованої пенсійної справи в центральний електронний архів з електронним цифровим підписом.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-11-04