секретар судового засідання

Кваліфікаційні вимоги

Освіта- вища, за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Право».

Без вимог до досвіду роботи.

Вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до компетентності

Вимоги до компетентності:

1.Самоорганізація та самостійність в роботі

-tуміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

-tздатність до самомотивації (самоуправління);

-tвміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності.

2. Цифрова грамотністьt

-tвміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-tвміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

-tвміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

3. Командна робота та взаємодія

-tрозуміння ваги свого внеску у загальний результат Господарського суду Житомирської області;

-tготовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей.

4. Відповідальність

-tусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-tусвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-tздатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

 

Посадові обов'язки

перед початком судового засідання перевіряє явку учасників судового процесу та доповідає судді;

забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами і проведенням судового засідання у режимі відеоконференції;

забезпечує ведення протоколу судового засідання та складає протоколи вчинення окремих процесуальних дій. Може уточнювати суть процесуальних дій з метою правильного відображення у протоколі судового засідання;

забезпечує оформлення матеріалів справи відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України;

первинно формує подані до суду матеріали позовних заяв (заяв) у судову справу та здійснює підготовку справи до слухання;

передає належним чином оформлені судові справи до загального відділу суду (канцелярії) для відправки процесуальних документів учасникам судового процесу;

виготовляє проєкти процесуальних документів в Автоматизованій системі «Діловодство спеціалізованого суду»;

веде журнал обліку справ, які знаходяться в провадженні судді та забезпечує їх зберігання, здає до архіву суду судові справи, рішення по яких вступили в законну силу;

заповнює та здає до відділу аналітичної роботи та судової статистики картки статистичного обліку;

виконує інші доручення судді, начальника відділу організації судового процесу та служби судових розпорядників, керівника апарату суду, що стосуються організації розгляду судових справ.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково, на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5320 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників державних органів”(зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-04