Головний спеціаліст сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

Кваліфікаційні вимоги

1tОсвітаtвища освіта не нижче молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право»

2tДосвід роботиtне потребує

3tВолодіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1tЯкісне виконання поставлених завданьt- чітке та точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2tДосягнення результатівt- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3tКомунікація та взаємодіяt-tздатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

-tздатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

 

Посадові обов'язки

1. Узагальнення та підготовка проєктів статистичних інформацій з окремих напрямків діяльності органів державної виконавчої служби Житомирської області.

2. Участь у проведенні комплексних, цільових, контрольних перевірках органів державної виконавчої служби Житомирської області щодо додержання ними чинного законодавства під час виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

3. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Сектору, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Управління.

4. Розгляд звернень, запитів, пропозицій, заяв фізичних та юридичних осіб, які віднесені до компетенції Сектору.

5. Надання методичної допомоги органам державної виконавчої служби з питань, віднесених до компетенції Сектору.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-11-30