Головний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області

Кваліфікаційні вимоги

1tОсвітаtвища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра у галузі знань «Право», «Міжнародне право»

2tДосвід роботиtне потребує

3tВолодіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1tАналітичні здібностіt- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2tКомунікація та взаємодіяt- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3tВідповідальністьt- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

 

Посадові обов'язки

1.Вносить до Реєстру рішень, виконання якого гарантується державою, як відповідальна особа, відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2.Розглядає звернення громадян та юридичних осіб, які надійшли до Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) та у встановленому законом порядку інформує заявників про наслідки їх розгляду.

3. Здійснює підготовку пакетів документів, для повернення їх заявникам без реєстрації, повернення заявникам після реєстрації, відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 №440.

4. Здійснює підготовку листів боржникам щодо виправлення описок допущених у довідках про здійснення нарахувань, відповідно до Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440.

5.Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та внесення пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Управління.

6.Надання методичної допомоги органам державної виконавчої служби з питань, віднесених до їх компетенції. 7.Виконує інші доручення начальника відділу, начальника Управління, а також здійснює інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-11-30