Провідний спеціаліст Коростишівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Житомирському районі Житомирської області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

Кваліфікаційні вимоги

1tОсвітаtвища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого бакалавра за спеціальністю «Право»

2tДосвід роботиtне потребує

3tВолодіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1tКомунікація та взаємодіяt-tздатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

-tздатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

2tСамоорганізація та самостійність в роботіt-tуміння самостійно організовувати свою діяльність та час, визначати пріоритетність виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

-tздатність до самомотивації (самоуправління);

-tвміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

3tВідповідальністьt-tусвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлення процедур;

-tздатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

 

Посадові обов'язки

1.Проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, смерті та видача про кожний факт реєстрації акту цивільного стану відповідного свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

2.Приймання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини;

3.Внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян (надалі – Реєстр) відомостей про шлюб, розірвання шлюбу, а також про внесення змін, доповнень, поновлення та анулювання актових записів відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064 (зі змінами).

4.Видача повторно свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, витягів з Реєстру у порядку, передбаченому законодавством України.

5.Приймання для проставлення апостиля офіційних документів, що видаються органами юстиції та судами, а також документів, що оформляються нотаріусами України, та видача їх з проставленим апостилем.

6.Приймання та обробка заяв або звернень, поданих через веб-портал, виконання інших завдань, передбачених Порядком роботи веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4670 грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-11-30