Старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (тимчасово)

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

1tОсвітаtвища освіта не нижче молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право»

2tДосвід роботиtне потребує

3tВолодіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1tЯкісне виконання поставлених завданьt- чітке та точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2tКомандна робота та взаємодіяt- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

- орієнтація на командний результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

- відкритість в обміні інформацією

3tЦифрова грамотністьt- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні ресурси, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків; вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП)

 

Посадові обов'язки

1.Забезпечення своєчасного, повного та неупередженого виконання рішень передбачених Законом України «Про виконавче провадження».

2.Надання сторонам виконавчого провадження та їх представникам можливості ознайомитись з матеріалами виконавчого провадження.

3.Проведення особистого прийому громадян.

4.Здійснення представництва інтересів відділу в загальних та спеціальних судах України, забезпечення виконання планів роботи відділу та прийняття участі у виконанні заходів та завдань з питань організації діяльності відділу.

5.Формування звітності про діяльність органів державної виконавчої служби;

6.Підготовка проектів відповідей на звернення сторін виконавчого провадження, виконання посадових обов’язків іншого спеціаліста відділу, у зв’язку з його тимчасовою відсутністю.

7.Виконання окремих доручень начальника управління, начальника відділу та інших функцій відповідно до покладених на відділ завдань.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця)

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100 грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-11-30

tttttttt