Заступник начальника Відділу землеустрою, використання та охорони земель

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче магістра

Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1.Організація та забезпечення виконання завдань та функцій визначених у Положенні про Відділ землеустрою, використання та охорони земель.

2.Розробляє та надає начальнику Відділу пропозиції щодо формування державної політики у сфері земельних відносин, землеустрою, використання та охорони земель.

3.Бере учать у розробленні та виконання галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища.

4.Здійснює землеустрій, у тому числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель.

5.Розглядає та готує пропозиції до проектів законодавчих, нормативно-правових актів, які надходять на погодження до Держгеокадастру, з питань, що належать до компетенції Відділу.

6.Забезпечує створення, формування і ведення регіонального та місцевого фонду документації із землеустрою.

7.Забезпечує підготовку довідкових матеріалів та різних видів інформації з питань, що належить до компетенції Відділу.

8.Бере участь в організації виконання робіт, пов’язаних із проведенням земельної реформи.

9.Забезпечення розгляду звернень та підготовку проектів рішень за результатами розгляду звернень громадян, громадських об’єднань, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, установ та організацій, органів місцевого самоврядування.

10.Розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку ті підготовки звітності у сфері землеустрою, використання та охорони земель.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-25