Завідувач Сектору інформаційних технологій та захисту інформації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче магістра

Досвід роботи: на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1.Здійснює керівництво діяльністю Сектору, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

2.Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з питань інформаційних технологій та захисту інформації.

3.Здійснює технічну та методологічну підтримку функціонування електронних довірчих послуг в Головному управлінні Держгеокадастру у Житомирській області.

4.Здійснює практичну та методологічну допомогу з питань роботи та використання програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання, що відносяться до компетенції Сектору.

5.Здійснює захист законних прав щодо безпеки інформації управління, окремих його структурних підрозділів, користувачів інформаційних систем у процесі інформаційної діяльності та взаємодії між собою, а також у взаємовідносинах із зовнішніми організаціями.

6.Сприяє організації кібербезпеки та кіберзахисту в АС Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області.

7.Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення структурних підрозділів управління.

8.Здійснює введення в експлуатацію, обслуговування, підтримку працездатності комплексної системи захисту інформації.

9.Надає роз’яснення та методичну допомогу структурним підрозділам Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області з питань, що відносяться до компетенції Сектору.

10.Зберігає конфіденційну інформацію, що стала відома під час виконання службових обов’язків та іншу інформацію, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-11-25