Головний спеціаліст Відділу № 1 Управління надання адміністративних послуг

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

1.Розгляд запитів, звернень, пропозицій, заяв, листів та скарг громадян, а також звернень і пропозицій підприємств, установ і організацій, з питань, що віднесені до компетенції Відділу № 1 Управління надання адміністративних послуг

2.Надання консультацій громадянам, юридичним та фізичним особам відповідно земельного законодавства України

3.Виконання за дорученням начальника відділу завдань в межах своїх повноважень

4.За дорученням начальника Відділу № 1 Управління надання адміністративних послуг приймає участь у нарадах, семінарах з питань земельних відносин

5.Здійснює збір та аналіз інформації від органів місцевого самоврядування щодо стану, використання земельних ділянок на території м. Житомир та Житомирського району

6.Аналізує, обробляє та подає інформації згідно встановлених графіків

7.У разі відсутності головного спеціаліста, провідного спеціаліста та спеціаліста, за усним, або письмовим дорученням начальника відділу, або начальника управління виконує його обов’язки

8.Дотримання вимог трудового законодавства, законодавства про державну службу, про запобігання корупції, правил внутрішнього трудового розпорядку та етики державного службовця.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-12-02