Головний спеціаліст відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

Без вимог до досвіду роботи

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Якісне виконання поставлених завдань

Відповідальність

Комунікація та взаємодія

Цифрова грамотність

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює планові та позапланові заходи державного ринкового нагляду та державного нагляду (контролю) у суб’єктів господарювання у сфері метрології та метрологічної діяльності, в тому числі відбір зразків продукції.

2. Складає акти перевірок, протоколів, про адміністративне правопорушення, надає суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи, щодо припинення виявлених порушень законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, приймає рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів та здійснює контроль стану їх виконання.

3. Готує постанови про накладення штрафних санкцій на суб’єктів господарювання, постанов про адміністративні стягнення.

4. Розробляє та подає до Держпродспоживслужби проєкти секторальних планів ринкового нагляду.

5. Створює та подає проекти річного плану державного нагляду (контролю) дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

6. Формує та направляє звітність до Держпродспоживслужби, розглядає листи, доручення Держпродспоживслужби, підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності.

7. Забезпечує в установленому Законом України «Про звернення громадян» порядку розгляд скарг, заяв, пропозицій громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу.

8. Здійснює відповідні заходи, щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція..

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500,00 грн

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ( зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-12-03