Начальник управління розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інфраструктури департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта - ступінь вищої освіти не нижче магістра

tt

2. Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою

t

3. Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1tПрийняття ефективних рішень t

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

tt

2tДосягнення результатів t

-здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

tt

3tВідповідальність t

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати.

t

4tЦифрова грамотність t

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації, вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

4 Знання законодавства у сферіt

- Закон України «Про автомобільні дороги»;

- Постанова Кабінету Міністрів від 27.06.2007 року № 879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування»;

- ДБН В.2.3-4: 2015;

- ГБН Г. 1-218-182:2011

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює керівництво діяльністю управління розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення та інфраструктури департаменту, несе персональну відповідальність перед директором департаменту за виконання покладених на управління завдань

2. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в галузях транспорту, дорожнього господарства та зв’язку області та вживає заходів до усунення недоліків

3. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку Житомирської області; у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, ремонту, експлуатації та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд на них.

4. Готує пропозиції до проектів державного і місцевих бюджетів, а також розробляє обласні програми з питань розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області.

5. Забезпечує нагляд за експлуатаційним утриманням доріг загального користування місцевого значення .

6. Забезпечує стале функціонування автомобільних доріг загального користування місцевого значення; здійснює контроль за станом автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виявлення аварійно-небезпечних місць (ділянок) та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і здійснення заходів щодо їх ліквідації.

7. Забезпечує належне маршрутне орієнтування користувачів автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

8. Аналізує потреби області у перевезеннях залізничним, автомобільним, повітряним та водним транспортом, у послугах поштового зв’язку телекомунікаціях та визначає їх відповідність нормативним показникам; формує мережу автобусних маршрутів, веде реєстр перевізників, які надають пасажирські послуги; організовує, відповідно до законодавства, проведення конкурсів на визначення автоперевізників на міжміських та приміських внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування.

9. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів до вирішення порушених ними питань

10. Виконує інші доручення керівництва департаменту.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8450 грн, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-12-09