Начальник управління захисту споживачів

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра.

Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

Управління персоналом

Прийняття ефективних рішень

Управління організацією роботи

 

Посадові обов'язки

1. Здійснює керівництво та організацію роботи управління захисту споживачів Головного упрвління Держпродспоживслужби в Житомирській області:

- забезпечує виконання структурними підрозділами управління знань і функцій, покладених на управління;

- забезпечує виконання плану роботи управління та планів (план діяльності, план заходів державного нагляду (контролю)) ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області з питань, що стосуються роботи управління;

- забезпечує виконання доручення керівництва ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області;

- забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку.

2. Забезпечує здійснення заходів державного нагляду (контролю):

- організовує проведения планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) з питань, що належать до компетенцїі та повноважень управління;

- організовує проведения заходів у сфері державного ринкового нагляду в межах сфери свосї відповідальності;

- організовує відбір зразків продукції та забезпечує проведения ix експертизи;

- організовує та контролює виконання заходів реагування вжитих за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю).

3. Забезпечує та організовує державний контролю за додержанням законодавства про рекламу.

4. Забезпечує розгляд звернень громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування тощо та запитів інформацію у визначені законодавством терміни.

5. Здійснює контроль за веденням матеріалів перевірок, формуванням справ (в т.ч. Єдиних справ) та передача ix на зберігання до архіву Головного управління.

6. Візує проекти документів, підготовлені працівниками відділів управління захисту споживачів.

7. Підписує документи, що належать до повноважень начальника управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області.

8. Готує та забезпечує висвітлення інформації у засобах масової інформації про результати роботи управління та роз’яснень законодавства.

9. Організовує та веде контроль за внесенням відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

10. Веде контроль за веденням діловодства, збереженням документів, роботою з документами у встановленому законодавством порядку.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 8450,00 грн

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ( зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-12-03