Провідний спеціаліст відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків управління фітосанітарної безпеки (місце роботи м. Коростень)

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, спеціальність «Агрономія».

Без вимог до досвіду роботи

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Якісне виконання поставлених завдань

Відповідальність

Комунікація та взаємодія

Цифрова грамотність

 

Посадові обов'язки

1. Організовує обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, розробляє прогнози, виявляє та своєчасно

інформує про наявність і розвиток шкідників та хвороб рослин, бур’янів органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадян, діяльність яких пов’язана з користуванням землею, лісом, водними об’єктами, вирощуванням, реалізацією, переробкою, зберіганням і використанням рослин та продукції рослинного походження, про фітосанітарний стан, строки та методи проведення захисних заходів.

2. Здійснює державний контроль за:

-tдодержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами регламентів безпечного та своєчасного застосування засобів захисту рослин;

-tдотриманням підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, регламентів застосування засобів захисту рослин;

-tдотриманням регламентів зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин.

3. Сприяє виконанню загальнодержавних програм у сфері карантину та захисту рослин.

4. Готує та складає інформаційні та сигналізаційні повідомленя щодо фітосанітарного стану для подання їх у встановлені строки відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків.

5. Визначає обставини, межі території, час введення особливого режиму захисту рослин та заходи щодо локалізації і ліквідації особливо небезпечних шкідливих організмів, та інформує безпосереднього керівника.

6. Забезпечує конфіденційність будь якої інформації, яка становить комерційну таємницю, за винятком випадків, передбачених законом.

7. Розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян з питань, які входять в компетенцію відділу та за результатами розгляду готує необхідні заходи, які подає на розгляд начальнику відділу.

8. Надає науково-методичну допомогу керівникам і спеціалістам господарств у виявленні та обліку шкідливих організмів.

9. Видає документи дозвільного характеру в межах своєї компетенції.

10. Узагальнює інформацію для складання річного звіту щодо розвитку, поширення, шкодочинності та прогнози розвитку в наступному році шкідливих організмів.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5100,00 грн

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ( зі змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-12-03

tttttttt