головний спеціаліст сектору судової роботи та міжнародного співробітництва у Житомирській області відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги

Кваліфікаційні вимоги

1tОсвітаtвища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра у галузі знань «Право»

2tДосвід роботиtне потребує

3tВолодіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1tАналітичні здібностіt- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.tЯкісне виконання поставлених завданьt- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.tБагатозадачністьt- здатність концентрувати (не втрачати) увагу на виконанні завдання;

- уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;

- здатність швидко змінювати напрям роботи (діяльності);

- уміння управляти результатом і бачити прогрес

4tКомунікація та взаємодіяt- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5tВідповідальністьt- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

 

Посадові обов'язки

1. Забезпечення відповідно до своєї компетенції виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністра юстиції України, керівництва Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (м. Хмельницький).

2. Здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва шляхом організації взаємодії судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України, забезпечення виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах.

3. Самопредставництво інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції їх структурних підрозділів та їх посадових осіб в судах України.

4. Вжиття необхідних заходів та забезпечення судового захисту прав та інтересів заявників у судах України у випадках, встановлених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей; подання клопотань про приведення покарання, призначеного вироком іноземного суду засудженій особі, у відповідність до законодавства України та забезпечення представництва у судах України у межах поданих клопотань.

5. Здійснення контролю за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

6. Забезпечення підготовки та надання звітної інформації з питань, що відносяться до компетенції сектору відповідно до доручень Міністерства юстиції України та міжрегіонального управління.

7. Формування архівних справ згідно затвердженої номенклатури міжрегіонального управління юстиції. Ведення обліку судових доручень/клопотань/запитів.

8. Ведення реєстру судових справ, учасником яких є Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, міжрегіональне управління.

9. Забезпечення виконання інших доручень Міністерства юстиції України та Центрально-Західного міжрегіонального управління щодо питань, які відносяться до компетенції сектору.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця)

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-12-13