Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів в судах та інших органах

Кваліфікаційні вимоги

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, галузь знань «Право», досвіду роботи не потребує, вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимоги до компетентностей: якісне виконання поставлених завдань, відповідальність, цифрова грамотність, комунікація та взаємодія. Знання законодавства у сфері.

 

Посадові обов'язки

Здійснювати представлення (захист) інтересів Головного управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються (зачіпають) інтересів Пенсійного фонду, забезпечувати виконання Положення про юридичне управління Головного управління.

Забезпечувати наповнення першої черги підсистеми «Правова робота» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС) інформацією.

Забезпечувати організацію і ведення позовної роботи у відповідності із процесуальним законодавством.

Здійснювати супровід справ в адміністративних судах, щодо порядку застосування Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Здійснювати супровід справ в адміністративних та цивільних судах у спорах з питань призначення пенсій відповідно до Закону України «Про державну службу» Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про судоустрій і статус суддів» іншого спеціального законодавства.

Забезпечувати реалізацію прав сторони виконавчого провадження, оскарження рішень, дій і бездіяльності державного виконавця за наявності підстав визначених Законом України «Про виконавче провадження».

Забезпечувати формування судових матеріалів в окремі справи та їх укомплектування процесуальними документами, в тому числі рішеннями судів, іншими матеріалами, що стосуються справи, зберігання відповідних матеріалів.

За дорученням керівництва юридичного управління виконувати інші обов’язки направлені на забезпечення виконання Положення про юридичне управління окрім тих, що є виключною компетенцією керівництва юридичного управління.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період надання відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами основного працівника;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами).

 

Термін подачі заявок: 2021-12-09