провідний спеціаліст сектору документування у Житомирській області відділу організаційної роботи, документування та контролю

Кваліфікаційні вимоги

1tОсвітаtвища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2tДосвід роботиtне потребує

3tВолодіння державною мовоюtвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1tАналітичні здібностіt- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2tКомунікація та взаємодіяt- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

3tВідповідальністьt- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

 

Посадові обов'язки

1.Поточний, оперативний та систематичний контроль за виконанням актів, доручень та завдань у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (в межах Житомирської області).

2.Поточний та систематичний контроль за виконанням планів роботи, наказів та рішень колегії Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), які стосуються діяльності Житомирської області.

3.Щоденний моніторинг виконання документів. Ведення картотеки документів, що знаходяться на контролі. 4.Здійснення контролю за правильністю оформлення документів, реєстрації та станом їх зберігання у структурних підрозділах Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (у межах Житомирської області).

Узагальнення пропозицій до зведеної номенклатури справ структурних підрозділів Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Хмельницький) у Житомирській області. 5.Відповідальність за архів, забезпечення користування його документами, видавання в установленому порядку справ у тимчасове користування та створення довідкового апарату до архівних документів.

6.Підготовка проектів наказів з основної діяльності щодо питань, які належать до компетенції сектору. Участь у проведенні семінарських занять та стажувань з працівниками Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький) (у межах Житомирської області) з питань, віднесених до компетенції сектору.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

t

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100 грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-12-13