Головний державний iнспектор відділу адміністрування місцевих податків і зборів з юридичних осіб, рентної плати та екологічного податку управління податкового адміністрування юридичних осіб,на період відпустки по вагітності і пологам

tttttttttt

Кваліфікаційні вимоги

Освітаtвища, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи не потребує

Вільне володіння державною мовою

Володіння іноземною мовою не потребує

 

 

Посадові обов'язки

Організація виконання основних завдань у межах компетенції, покладених на відділ:

- організація та контроль за повнотою нарахування та своєчасністю сплати земельного податку, орендної плати за землю, туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів;

- взаємодія із структурними підрозділами ГУ та координація роботи із відокремленими підрозділами ГУ ДПС у області;

Забезпечення надання:

- пропозицій щодо формування поточного плану роботи ГУ та звіту про його виконання;

- інформації для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів на засідання Колегії ГУ;

- проведення роз’яснювальної роботи щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу;

Здійснення контролю:

- щодо забезпечення достовірного та своєчасного ведення обліку плати за землю;

-за достовірністю показників звітності в частині нарахованих сум податків і зборів, надходження платежів, складових сум переплат;

-за реєстрацією та обліком платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;

- визначення очікуваних надходжень до бюджету у розрізі закріплених платежів з урахуванням тенденцій надходжень та розвитку економіки;

- організація проведення камеральних перевірок юридичних осіб, застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, сплати узгоджених податкових зобов’язань;

- надання консультацій платникам податків в письмовій формі, у межах компетенції;

- забезпечення виконання інших завдань і функцій, визначених у положенні про управління (відділ), законодавчих актах з питань, що належать до обсягу делегованих повноважень, виконання наказів (розпоряджень) і доручень керівництва.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки по вагітності і пологам

Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 8200,00 грн.; відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 №1346 «Деякі питання оплати праці державних службовців податкових органів», надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Деякі питання оплати праці державних службовців» зі змінами і доповненнями, надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно статті 52 Закону України “Про державну службу».

 

Термін подачі заявок: 2021-12-09

tttttttt