начальник Народицького відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Коростенському районі Житомирської області Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра у галузі знань «Право»

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

вільне володіння державною мовою

 

 

Посадові обов'язки

Керівництво та організація роботи відділу:

- здійснення керівництва діяльністю відділу, організація та контроль за його роботою;

- забезпечення відповідно до своєї компетенції виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції та його заступників, керівництва Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький);

- забезпечення виконання покладених на відділ завдань та здійснення ним своїх повноважень, дотримання вимог виконавської та трудової дисципліни працівниками відділу;

- розподілення обов’язків між працівниками відділу та розроблення їх посадових інструкцій;

- планування роботи відділу та забезпечення належного і своєчасного стану виконання запланованих заходів;

- організація та здійснення контролю за веденням діловодства у відділі;

- забезпечення належного зберігання та обліку, оформлення книг державної реєстрації актів цивільного стан та їх подання відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Житомирській області для передачі на архівне зберігання відповідно до законодавства;

- забезпечення з дотриманням вимог законодавства належного обліку та зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (звітування про їх використання);

- забезпечення належної організації роботи щодо надання відповідно до законодавства платних послуг, а також ведення їх обліку.

Ведення особистого прийому громадян, в установленому порядку організація розгляду звернень (скарг, пропозицій), запитів на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, що надходять до відділу.

У встановленому законодавством порядку вирішення питання про скорочення місячного строку державної реєстрації шлюбу, про продовження строку розгляду заяви про зміну імені; розгляд заяв та підготовка матеріалів про внесення змін до актових записів цивільного стану і поновлення втрачених актових записів.

Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6100 грн.,

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

 

Термін подачі заявок: 2021-12-10