Завідувач сектору цивільного захисту населення та оборонної роботи відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту населення та оборонної роботи Новоград-Волинської районної державної адмін

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче магістра (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV ’Прикінцеві та перехідні положенн ‘ Закону України ’Про вищу освіту’ така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)

Досвід роботи:tдосвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою:tвільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

1tКомандна робота та взаємодія

- розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

- орієнтація на кінцевий результат;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей

2tЯкісне виконання поставлених завданьt- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3tСтресостійкістьtуміння розуміти та управляти своїми емоціями;

здатність до самоконтролю;

здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

оптимізм

Професійні знання:

1.tЗнання законодавстваt

1. Конституції України;

2. Закону України «Про державну службу»;

3. Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.tЗнання у сфері t

1. Кодекс цивільного захисту.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій».

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту».

7. Постанова Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

8. Постанова Кабінету міністрів України від 09 січня 2014 року № 6 «Про затвердження Переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

3.tУміння працювати з комп’ютеромtвільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Office (Word, Exсel, Outlook)

 

Посадові обов'язки

Розробляє і реалізовує місцеві програми у сфері цивільного захисту населення та оборонної роботи, взяття участі у наданні пропозицій до створення та реалізації створених державних програм у цій сфері.

Організує оповіщення керівного складу та сил районної ланки обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Бере участь у створенні, накопиченні, збереженні, розподілу районного матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведені заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та наданні йому матеріальної та фінансової допомоги.

Бере участь у плануванні, організації та проведенні евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період); в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту району.

Бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління райдержадміністрації, сільських, селищної рад, в особливий період.

Розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, районних програм з питань цивільного захисту та оборонної роботи.

Готує пропозиції з питань цивільного захисту до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району на рік.

Бере участь у здійсненні заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

Здійснює інші передбачені законом повноваження

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Для осіб старше 65 років - на один рік , строк призначення встановлюється згідно з п.4 ч.2 ст.34 Закону України «Про державну службу»

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5950 гривень.

інші надбавки, доплати, премії та компенсації – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу», надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”; надбавка до посадового окладу за ранг державного службоця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

 

Термін подачі заявок: 2021-12-10