Головний спеціаліст відділу профілактики соціального сирітства та фінансово-господарського забезпечення

Повна назва посади: Головний спеціаліст відділу профілактики соціального сирітства та фінансово-господарського забезпечення Служби у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації

Структурний підрозділ:

  • Служба у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта - ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

Досвід роботи - без вимог до досвіду

Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою

Обов’язки:

1. Здійснює контроль за умовами утримання та виховання дітей у закладах соціального захисту дітей усіх форм власності, координує взаємодію служб у справах дітей та закладів соціального захисту дітей щодо захисту прав та інтересів вихованців.

2. Організовує та контролює роботу служб у справах дітей щодо функціонування патронатних сімей, влаштування в них дітей.

3. Забезпечує організацію роботи служб у справах дітей щодо залучення дітей шкільного віку до навчання.

4. Забезпечує організацію проведення на території області профілактичних заходів (рейдів): «Діти вулиці», «Вокзал», «Канікули», «Урок» тощо.

5. Здійснює координацію та методичне керівництво роботи служб у справах дітей щодо моніторингу дітей, влаштованих по заявах батьків, до закладів інституційного догляду та виховання дітей, дотримання порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, вжиття в межах компетенції заходів щодо соціального захисту дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.

6. Має права користувача ЄІАС «Діти» в межах своїх функціональних обов’язків. Готує пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти» з питань у межах своєї компетенції.

7. Організовує роботу служб у справах дітей (органів опіки та піклування) щодо попередження потрапляння дітей у заклади інституційного догляду, здійснює перевірки захисту прав дітей в останніх.

8. Готує проєкти планів роботи, матеріали на засідання Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї при облдержадміністрації. Є секретарем Координаційної ради.

9. Забезпечує розгляд у встановленому порядку звернень громадян в межах компетенції, визначених посадовими обов’язками.

10. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів, про хід виконання нормативно-правових і організаційно-розпорядчих документів, готує статистичну звітність щодо дітей в межах компетенції, визначених посадовими обов’язками.

Умови оплати праці:

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Термін подачі заявок — 13 грудня 2021

Контакти:

Завадська Ірина Павлівна, +38-(067)-900-2256