Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки

Повна назва посади: головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки

Структурний підрозділ:

 • Управління Держпраці у Житомирській області

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності:

 • Самоорганізація та самостійність в роботі
 • Якісне виконання поставлених завдань
 • Відповідальність

Професійні знання:

Знання законодавства:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про державну службу»;
 • Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

Знання законодавства у сфері:

 • Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII;
 • Закону України від 14.10.1992 № 2694-XII «Про охорону праці»;
 • Закону України від 05.04.2007 № 877-IV «Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 • Закону України від 18.01.2001 № 2245-ІІІ «Про об'єкти підвищеної небезпеки»;
 • Закону України від 12.07.2001 № 2665-ІІІ «Про нафту і газ»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та електричного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;
 • Порядку проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

Обов’язки:

 • здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності чинного законодавства з охорони праці, гігієни праці та з питань праці, оформлення матеріалів таких перевірок, їх облік та зберігання;
 • підготовка та передача відповідних матеріалів за результатами проведених заходів державного нагляду юридичній службі Управління, правоохоронним органам, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для прийняття відповідних рішень;
 • притягнення до адміністративної відповідальності з накладенням штрафів посадових осіб та працівників суб'єктів господарювання за порушення норм чинного законодавства з охорони праці, гігієни праці та з питань праці;
 • ведення обліку своєї роботи у визначеному Управлінням порядку, складання звітності, визначеної Управлінням та Держпраці України;
 • проведення семінарів, нарад, інших превентивних заходів, в тому числі в установах та організаціях незалежно від форм власності, з питань дотримання чинного законодавства з охорони праці, гігієни праці та з питань праці;
 • участь у складі комісій в перевірці знань з питань охорони праці та промислової безпеки у керівників, посадових та інших осіб, які пройшли навчання в навчальних центрах та навчальних закладах,
 • участь у спеціальних розслідуваннях нещасних випадків на виробництві (за рішенням керівництва відділу та Управління);
 • участь у формуванні переліку суб'єктів господарювання, які підлягають державному нагляду (контролю); участь у розробці плану роботи відділу;
 • обстеження суб'єктів господарювання та їх виробничих об'єктів у якості залученого спеціаліста;
 • розгляд звернень юридичних та фізичних осіб з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • участь у проведенні технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті.

Умови оплати праці:

посадовий оклад — 5500,00 грн

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до

статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Термін подачі заявок — 15 грудня 2021

Контакти:

Ютрова Крістіна Ігорівна, +38-(041)-243−0651