Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, фінансового, господарського та інформаційного забезпечення

Повна назва посади: головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, фінансового, господарського та інформаційного забезпечення

Структурний підрозділ:

  • Управління Держпраці у Житомирській області

Кваліфікаційні вимоги:

Освіта: ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань «Управління та адміністрування»

Досвід роботи: не потребує

Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності:

  • Відповідальність
  • Уважність до деталей
  • Аналітичні здібності

Професійні знання:

Знання законодавства:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства.

Знання законодавства у сфері:

Кодексу законів про працю України;

Бюджетного кодексу України;

Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

Закону України «Про публічні закупівлі».

Обов’язки:

1. Приймання табелів обліку робочого часу, здійснення нарахування та утримання заробітної плати (відпусток, компенсації невикористаної відпустки при звільненні, листків непрацездатності, утримань аліментів, інших виплат за рішенням суду та ін.) та повне і своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з оплатою праці, та підготовка документі по нарахуванню та відрахуванню із заробітної плати;

2. Оформлення особових карток працівників Управління, підготовка і видача довідок про заробітну плату на вимогу;

3. Підготовка та подача форм фінансової, статистичної, податкової звітності, звітності та заявок-розрахунків до Фонду соціального страхування України та ЧАЕС;

4. Підготовка меморіального ордеру № 5;

5. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо розрахунків по заробітній платі, контроль утримань із заробітної плати аліментів, сум за виконавчими листами;

6. Робота з програмою «Клієнт Казначейства — Казначейство», «Казна», «Програмний комплекс обліку ресурсів» та внесення даних до єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Є-Дата»;

7. Участь у розробці проєктів кошторисів по видатках на оплату праці;

8. Здійснення моніторингу законодавства, нормативних документів та контроль впровадження змін законодавства і нормативних документів в програмному забезпеченні;

9. Участь у проведенні щорічної інвентаризації по ОЗ та МНМА та формування документів для її проведення.

Умови оплати праці:

посадовий оклад — 5500,00 грн

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Термін подачі заявок — 15 грудня 2021

Контакти:

Ютрова Крістіна Ігорівна, +38-(041)-243−0651